Connect with us

Restart News

ISU „DROBETA” RECRUTEAZĂ TINERI PENTRU ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEȘTI 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al Judeţului Mehedinţi recrutează candidaţi pentru participării la concursul organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024. Pentru pompieri, au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă), iar 25 de maiştri militari auto. Tinerii care îşi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă au şansa de a se înscrie la concurs, până la data de 5 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani – împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare, în liceu, să nu fie mai mică de 9 şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declarați ,,apt” la evaluarea psihologică, care se va realiza până la data de 24 noiembrie 2023,” transmite ISU Mehedinți 

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi constă în susţinerea a două probe: evaluarea performanței fizice – prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, organizată în perioada 07 – 13 decembrie 2023, respectiv verificarea cunoştinţelor, ce va avea loc în data de 16 decembrie 2023.

Proba de verificare a cunoștințelor constă în susţinerea unui test grilă la disciplina – matematică. Examinarea medicală se va desfășura în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul instituției www.isumehedinti.ro se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, la adresa de e-mail resurseumane@isumehedinti.ro (pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Mehedinţi), exclusiv în format electronic,  până la data de 05 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică,” se mai arată în comunicatul transmis de ISU Mehedinți 

Pentru constituirea dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Drobeta” al județului Mehedinți, situat pe strada Portului nr. 2 din municipiul Drobeta Turnu Severin.

 Detalii suplimentare privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al Judeţului Mehedinţi – www.isumehedinti.ro sau site-ul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti  – www.scoaladepompieri.ro 

20 locuri, din totalul celor 300, sunt alocate cetățenilor din Republica Moldova (10 locuri) și altor beneficiari externi (10 locuri), iar acestea nu fac obiectul concursului organizat de către Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Continuă să citeşti
Adaugă Comentariu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright © 2022 restartnews.ro .

Noi și partenerii noștri (rețelele de socializare și furnizorii noștri de servicii analitice) prelucrăm date pentru a permite website-ului să funcționeze