Restart News

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT – „ Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți ”

31.12.2023

ANUNT FINALIZARE PROIECT – „ Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți ”

Compania de Apă SECOM S.A., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului:  „Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti” in cadrul POIM 2014 -2020, Axa prioritara 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei” cod SMIS  158309     

         Obiectivul general al proiectului l-a constituit digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul   Mehedinti la nivelul UAT-urilor Municipiul Drobeta Turnu-Severin; Comuna Jiana si Comuna Simian. Implicit acesta contribuie la asigurarea dezvoltarii durabile a sistemelor de apa, asigurarea conformarii cu prevederile Directivelor 98/83/CE, respectiv 91/271/CE.

  Totodata, obiectivul contribuie la indeplinirea prioritatilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apa si apa uzata care reprezinta continuarea Strategiilor anterioare finantate prin ISPA si POS-Mediu 2007-2013.

         Obiectivele specifice ale proiectului au constat in :

 – Cresterea gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila de calitate corespunzatoare , populatiei.

    – Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile

    – Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei.

 Pentru indeplinirea acestora au fost achizitionate echipamente si software pentru digitalizarea activitatii de furnizare a serviciilor de apa, respectiv:

   – Contoare de apa rece inteligente cu ultrasunete si modul radio wireless;

   – Convertoare citire contoare;

   – Licenta soft citire contoare;

   – Contoare cu senzor de sunet pentru detectie pierderi de apa;

   – Sistem prelocalizare pierdere de apa;

   – Data logger cu senzor de presiune;

   – Debitmetru portabil;

 Rezultatele Proiectului

  1. Digitalizarea infrastructurii de apa in Comuna Jiana Achizitie echipamente:

– contoare apa rece – 2071 bucati

– convertor citire contoare – 1 bucata

 2. Digitalizarea infrastructurii de apa in Comuna Simian Achzitii echipamente:

 – contoare apa rece: 3923 bucati

 – convertor citire contoare: 1 bucata

3. Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Municipiul Drobeta Turnu Severin Achizitii echipamente:

 – contoare de apa rece : 4838 bucati

 – convertor citire contoare: 3 bucati

 – soft-licenta citire contoare: 1 bucata

 – sistem prelocalizare pierderi de apa: 25 bucati

 – contoare cu senzori de sunet pentru detectie pierderi apa: 100 bucati

 – dataloggeri cu senzori de presiune: 20 bucati

 – debitmetru portabil: 3 bucati

Rezultatele vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

 – ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi – serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori 1,136,866.76 ( 14.47 %)

Rezultatul obținut în urma implementării proiectului este un operator regional digitalizat

Dată de începere a proiectului: 11.07.2023

Dată finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului : 11.770.954,84 lei

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este: 7.856.715,69 lei.

.

Date de contact: Societatea Secom S.A. – Departamentul de Implementare Proiecte

Bd.Carol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România Tel/fax: 0352/401.330

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai Citite

Exit mobile version